Čím se zabýváme

Účetní a daňovou problematikou

Oblast zpracování a vedení účetnictví

Komplexně zpracujeme Vaše účetnictví.

Pokud nepožadujete komplexní zpracování, zpracujeme jednotlivé agendy

 • mzdovou agendu
 • účetní agendu
 • vnitropodnikové účetnictví
 • vnitřní metodické směrnice a příkazy vedení společnosti v oblasti účetnictví
 • účetní výkazy
 • v oblastech dle individuálních požadavků klienta

Zpracujeme i dílčí část účetní agendy

 • výroční zprávu společnosti
 • peněžní tok
 • odloženou daň atd

Rovněž na přání klienta provedeme rekonstrukci účetnictví, které vedla jiná firma nebo sám klient. Na základě konzultace a předložení výchozích údajů sestavíme Vám finanční rozpočet s měsíční, čtvrtletí nebo roční periodicitou i na několik let dopředu vč. sestavení finančních výkazů a peněžního toku, splňující podmínky žádosti o úvěr. V případě, že patříte do skupiny podniků zpracujeme konsolidaci účetní závěrky i v případě, že nepodléháte povinnému sestavení konsolidované účetní závěrky.

Oblast účetního poradenství

Poskytneme Vám

 • konzultace k běžným problémům podnikatele v oblasti účetnictví
 • na základě předložených podkladů individuální kontrolu správnosti provedení účetních operací

Oblast daňového výkaznictví

Společnost, pod vedením Jaroslava Vlka, daňového poradce Komory daňových poradců č. 3310, garantuje správné vyhotovení přiznání k

 • dani z příjmů právnických osob
 • dani z příjmů fyzických osob
 • dani z přidané hodnoty, vč. předepsané evidence k DPH
 • silniční daně
 • případně ostatních daní dle individuálního požadavku

Oblast daňového poradenství

Zajistíme Vám:

 • odložení daňové povinnosti pro společnosti i fyzické osoby nepodléhající auditu
 • zastupování společnosti nebo fyzické osoby na finančním úřadu na základě plné moci
 • konzultace k běžným problémům podnikatele v oblasti daní
 • optimalizaci základu daně z příjmů

Školení

Naše společnost organizuje zpravidla dvakrát ročně v Domě kultury v Teplicích semináře s učetní a daňovou tématikou. K tomu spolupracuje s daňovými poradci a auditory, kteří jsou specialisty na dané téma.

V případě zájmu je možno zorganizovat školení pro užší okruh posluchačů, nebo přímo individuální výuku.

Od září 2003 jsme schopni zabezpečit výuku v oblasti účetnictví ve večerních hodinách, nebo o víkendech se zaměřením na základy podvojného účetnictví, výpočet a zpracování odložené daně, zpracování CASH FLOW, výroční zprávy, popřípadě dalších specifik v oblasti účetnictví.

Školení se mohou konat přímo u klientů, nebo v prostorách Obecního úřadu Proboštov.

Softwarovou a hardwarovou problematikou

Tvorba www stránek

Nabízíme tvorbu www stránek od jednoduchých webových stránek po složitější webové prezentace, e-shopy, redakční systémy a další.

Programátorská činnost

Nabízíme tvorbu softwaru na zakázku. Potřebujete zpřehlednit, zpracovat některá data nebo snad vytvořit informační systém? My Vám nabídneme systém, který bude šitý přesně na Vaši společnost.

Zpracování dat, služba databank, správa sítí

 • zpracování dat,
 • služby databank,
 • správa sítí.

Poradenství a školící činnost

Nabízíme poradenství v oblasti software a hardware. Jsme schopni zajistit školení pro Vás a Vaše zaměstnance přímo ve Vaší společnosti ať se již jedná o obsluhu operačního systému, kancelářského softwaru, či jiných systémů resp. hardwaru.